Sergey Dovlatov'un Eserlerinde Retorik Figürler

Zulfiya ŞAHİN
2018 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Sergey Dovlatov'un nesri üçüncü dalga Rus Göç Edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda yoğun bir ilgi ve büyük bir beğeni odağı olan yazarın özgün edebi biçemi, hayal ve gerçeğin iç içe geçtiği üslubu, eserlerini özel ve titiz bir yaklaşımla incelemeyi gerekli kılmaktadır. Söz konusu bu çalışmada, Dovlatov'un eserlerinde sözdizimsel yapıların biçem özellikleri, özellikle biçem özelliğini oluşturan retorik figürler dilbiliminin yaklaşımlarıyla ele alınmaktadır. Çalışmada, yazarın
more » ... şmada, yazarın biçeminin ana özelliklerinden biri olan kurgusal boşluğu, güçlü duygusal bir anlatımla telafi etme tekniğinde retorik figürlerin önemi ve rolü yakından araştırılmaktadır. Bu hedef doğrultusunda, yapılan çalışmada yazarın eserlerinde yaygın olarak kullanılan retorik figürlerin türleri, özellikleri, işlevleri ve rolleri somutlaştırılmaktadır. Yapılan çalışmada içerik analizi, karşılaştırmalı araştırma ve retorik yorumlama yöntemleri kullanılmaktadır. İncelenen eserlerin ideolojik içeriğinin özümsenmesi, parça-bütün ilişkisi içinde ve yorumlama ilkesi doğrultusunda gerçekleşmektedir. Yapılan çalışmanın verileri, Rus Edebiyat Dili ve Rusça Biçembilim alanlarında yapılan çalışmalara katkı sağlama ve bu alanlarda verilen dersler için kaynak materyal oluşturma potansiyeline sahiptir.
doi:10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.25 fatcat:fijwg5fetndhtnf2c7rewhtydq