Tomasz Serwatka, Kardynał Bolesław Kominek (1903-1974). Duszpasterz i polityk. Zarys biograficzny. Wrocław 2013

Andrzej Franciszek Dziuba
2020
Tomasz Serwatka Kardynał Bolesław Kominek . Duszpasterz i polityk. Zarys biograficzny Wydawnictwo "Lena", Wrocław 2013, ss. 107. Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej stanowią niezwykle dynamiczną rzeczywistość, która wielokrotnie i zarazem szeroko wykracza poza sferę czysto religijną. Ówczesne warunki społeczno-kulturowe oraz polityczne wręcz sprzyjały odkrywaniu tych bogatych zadań ewangelizacyjnych, funkcji czy wręcz misji. Kościół starał się niezwykle odpowiedzialnie
more » ... le odpowiedzialnie i twórczo odpowiedzieć na te oczekiwania, choć nie było to łatwe, zwłaszcza że nie zawsze spotykało się z należytym zrozumieniem. Niezwykłą rolę, wręcz prorocką, odegrał tutaj zwłaszcza kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski (1948-1981. Wielki świadek wiary i odpowiedzialności społecznej, mąż Kościoła i wybitny Kardynał. Wskazując na jeszcze inne znaczące postacie tego czasu nie ulega wątpliwości, iż trzeba przywołać tu kard. Karola Wojtyłę, metropolitę krakowskiego. Można w tym kontekście pytać jak potoczyłyby się dzieje Kościoła w Polsce, gdyby nie został wybrany do posługi Piotrowej. Tutaj także jest wyjątkowe miejsce dla kard. Bolesława Kominka, arcybiskupa metropolity wrocławskiego. Dlatego z zainteresowaniem i pewną nadzieją należy powitać wydanie prezentowanego opracowania, wywodzącego się z wrocławskiego kręgu badawczego. Autor omawianego studium jest doktorem w zakresie historii i aktualnie pracuje jako kustosz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Jest autorem wielu artykułów, recenzji i bogatej publicystki oraz ośmiu książek, w tym m.in.: Poczet władców Francji (). Książkę otwiera spis treści (s. 5) oraz wstęp (s. 7-12). Następnie całość treściową podzielono na siedem rozdziałów oraz zakończenie. Dla schematycznego przybliżenia zawartości treściowej warto choćby przywołać tytuły kolejnych rozdziałów: I. Dzieciństwo i młodość. Formacja intelektualna (s. 13-21); II. Na placówce duszpasterskiej w Opolu (s. 21-28); III. Na wygnaniu z diecezji podczas "stalinowskiej nocy" (s. 29-36); IV. Na placówce we Wrocławiu. Pierwsze prace i problemy (s. 37-54); V. Od Soboru do Millenium (s. 55-76); VI. Walka o stabilizację kościelną na Ziemiach Zachodnich (s. 77-92); VII. Kardynalski kapelusz (s. 93-96). Całość zamyka Zakończenie, czyli portret człowieka (s. 97-104). Dodano jeszcze indeks nazwisk (s. 105-107). Oto schematyczna całość bogatego curriculum vitae kard. Bolesława Kominka. Trudno tutaj szczegółowo opowiadać życiorys. Po prostu niezbędna jest, i to dość uważna, lektura samej książki. Wydaje się, że słusznie autor
doi:10.34839/wpt.2013.21.2.290-292 fatcat:3f6c7ebu2rfwjnfimbn526fywi