Euskarazko alfabetatze akademikoa helburu: irakaskuntza sistematizatzeko urratsak. Academic literacy in Basque: aims to systematize its teaching

Garbiñe Bereziartua Etxeberria, Mari Mar Boillos, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
2020 El Guiniguada Revista de investigaciones y experiencias en la formación del profesorado  
Unibertsitatean sartzen diren ikasleek edukiak ikasteaz gain egin behar duten beste gauza bat eremu akademikoan komunikatzen ikastea da. Orokorrean alfabetatuta iristen badira ere, unibertsitateko ibilbidean zehar burutu behar dituzten komunikazio ekintzek akademikoki ere alfabetatzea eskatzen dute. Hori bereziki erronka handia da euskal ikasleen kasuan, euskarazko ekoizpen akademikoek oraindik ibilbide laburra izan dutelako. Hemen aurkezten den proposamen didaktikoak euskarazko alfabetatze
more » ... zko alfabetatze akademikoa bideratzeko tresna izatea du helburu, bai ikasleekin erabili nahi duten irakasleentzat eta bai modu autonomoan ikasi nahi duten ikasleentzat. Proposamen didaktiko honen oinarrian generoetan oinarritutako metodologia dago eta aukeratu den generoa artikulu zientifikoa izan da. Horrekin, ikasleak esparru akademikoan komunikatzen trebatzeko baliabide bat aurkeztu eta eremu horretan sumatutako hutsune bati erantzuna eman nahi zaio. Students who access the university, in addition to learning the contents, must learn to communicate in the academic field. Although these students are already literate, inthis educational stage, academic literacy means mastering the academic discourse for the various communication situations they will face throughout their university career. This is especially a challenge for Basque students, because academic productions in Basque have still a short career. The didactic proposal presented here aims to be a tool for the promotion of academic literacy in Basque, for professors who wish to use it with their students and for those who wish to study independently. This educational proposal is based on a genre-based methodology and the chosen genre is the scientific paper. This training resource intends to train students and respond to a gap in this field.
doi:10.20420/elguiniguada.2020.345 fatcat:3lg2krvhbvdbhmy4jb22pdftr4