Psikolojik Sahiplenme Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması, Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışmaları (Turkish Adaptation, Reliability and Validity Studies of Psychological Ownership Scale)

Mustafa Aslan, Hülya Ateşoğlu
2020 İşletme Araştırmaları Dergisi  
doi:10.20491/isarder.2020.1098 fatcat:ewxwav4wnfgnle7ebas6p25dua