İslam Hukukunda Kadının Evlilikle Sabit Olan Mali Hakları

BÜNYAMİN ÇALIK
2020 Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Öz Evlilik, İslam'ın çok büyük önem verdiği konulardan birisidir. Evlilik sözleşmesinden doğan bazı hukuki haklar vardır. Bu çalışmamızda, evlilikle sabit olan haklardan kadının mali haklarını islam hukuku perspektifinde tespit etmeye çalıştık. İslâm hukukunun kadının haklarını tespit ve tayin noktasında ortaya koyduğu en önemli hususlardan birisi de mali edinimlerdir. Hak, hukukun, bir başka ifade ile şeriatın bir yetki veya yükümlülük/sorumluluk olmak üzere benimsediği, kişiye ait olan
more » ... iye ait olan şeylerdir. Evlilikten doğan malî haklar olarak, mehir, nafaka ve mirastan özet olarak bahsedildi. Mehir, evlenme esnasında kadına bu isimle ödenen mal ve benzeri şeylerdir. Başka bir ifadeyle evlilikte kadının nikâh akdi sonucunda hak kazandığı mal veya meblağ anlamında bir fıkıh terimidir. Kitap, Sünnet ve fıkıh literatüründe mehir kelimesi yerine,
doi:10.17050/kafkasilahiyat.656289 fatcat:5goazo5ey5d4nafqcxxoxoql4q