TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE LEKSİKAL YAKLAŞIM: BİR EŞDİZİMLİLİK ÇALIŞMASI MODELİ ÖNERİSİ

Eser ÖRDEM
2013 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
doi:10.14520/adyusbd.489 fatcat:ikr3zlqrancb5jr2bam5ol4bzy