Ubeyd-i Zâkânî

HALMAN Talât
2011 Türkoloji Dergisi  
Ubeyd-i Zâkânî hakkındaki yazımı ve başta "Fare ile Kedi" olmak üzere Ubeyd'den Türkçeye çevirilerimi, Türkiyemizin Divan edebiyatı üstadlarından, örnek bilim ve edebiyat uzmanı Prof. Dr. Cem Dilçin'e nâçiz bir armağanım olarak sunmaktan onur ve kıvanç duyuyorum. Özet yüzyılda Fars edebiyatına güçlü hiciv eserleri armağan etmiş olan Ubeyd-i Zâkânî, dinsel gelenek ve hurafelere karşı koymakla kalmayıp müstehcen önerilerde bulunduğu ve galiz bir üslup kullandığı için kendi ülkesinde değeri
more » ... sinde değeri yeterince bilinmemiştir. Anıtsal bir "Fars Edebiyatı Tarihi" yazmış olan İngiliz müsteşrik E.G. Browne, Ubeyd'i "belki de İran'ın çıkardığı en dikkate değer parodi ve hiciv yazarı" olarak tanımlamıştır. Ubeyd'in en güzel eseri, kaba saba ifadeler kullanmamış olduğu satirik alegorisi "Fare ile Kedi"dir. Abstract Ubeyd-i Zâkânî The importance of Ubeyd-i Zâkânî, who contributed numerous powerful works of satire to Persian literature in the 14th century, has been somewhat overlooked in his native land perhaps due to the rude style he employed in works which not only challenged religious conventions and superstitions but also made obscene propositions. The British Orientalist E.G. Browne, the author of the monumental "History of Persian Literature", characterized Ubeyd as "perhaps the most remarkable parodist and satirical writer produced by Persia." Ubeyd's best work is "The Mouse and the Cat" which makes no use of scurrilous vocabulary.
doi:10.1501/trkol_0000000208 fatcat:b4zfqffofnaxfnmucoaz5ihtnu