Evaluation of the leadership characteristics of secondary school principals from the teachers' perspective Ortaöğretim okullarında görev yapan müdürlerin liderlik davranış özelliklernin öğretmen algılarına göre değerlendirilmesi

Meryem Öksüzoğlu
2016 Journal of human sciences  
Leadership is one of the most extensively discussed topics. Wherever there is management, the manager's leadership characteristics and behavior related with these have great importance. At schools, it is more crucial to be able to effective than to be able to use authority. In these sense, a principal needs to unite teachers towards a goal and in order to achieve that, should have the necessary leadership characteristics. This article, aims to investigate teachers' perspective of principals'
more » ... e of principals' leadership characteristics and behavior. The samle derived from the capital city, Nicosia of North Cyprus. In order to determine the principals' leadership characteristics and behavior both survey and interview methods were applied. Through data, the particular leadership characteristics and behavior have been examined. Findings suggest that, school principals' leadership characteristics and behavior varies. The most common leadership characteristics and behaviors were coming up with new projects, openly stating requests, and giving importance to following procedurs. The behavior and leadership characteristics that came out the least common were risk taking, being able to positively handle criticism, and being flexible and openness to change. ÖzetLiderlik günümüzde en çok tartışılan konuların başında gelmektdedir. Yönetimin olduğu yerde yöneticinin sahip olduğu ve ortaya koyacağı liderlik davranış özellikleri büyük önem taşımaktadır. Okulda yönetim, yetki kullanmaktan çok, etkili olmayı gerektirmektedir. Liderlikte ise etkileme vardır. Bu bakımdan okul yöneticilerinin, okulu amaçlanan noktaya götürebilmeleri için öğretmenlerde amaç birlikteliği oluşturabilmek için liderlik özellikleri taşıması gerekmektedir. Bu araştırma, Kuzey Kıbrıs'ta Lefkoşa merkezde bulunan ortaöğretim okullarında görev yapan müdürlerin, liderlik davranış özelliklerinin, öğretmen algılarına göre belirlemeyi amaçlamaktadır. Okul müdürlerinin liderlik davranış özelliklerini belirleyebilmek amacıyla ölçme aracı olarak anket ve mülakat yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler ışığında hangi liderlik davranışlarını gösterdiklerini belirlemek hedeflenmiştir. Bulgular okul müdürlerinin liderlik davranış özelliklerinin farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Müdürlerin en fazla ortaya koyduğu davranışlar arasında yeni proje üretme, açık şekilde talimat verme, kural ve prensiplere uymayı önemseme yer almaktadır. En düşük olarak öne çıkan liderlik davranışları ise risk alma, eleştirilere açık olma, esnek ve değişime açıklık özellikleridir.
doi:10.14687/jhs.v13i3.3978 fatcat:ldxiysfobfeafemtjyiezul7ra