DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS OF UNIVERSITIES AMID ACTIVATION OF INTERNATIONAL EDUCATIONAL MIGRATION
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТІВ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТНЬОЇ МІГРАЦІЇ

Natalia Venherska, Inna Kovalenko
2019 Shìdna Êvropa: ekonomìka, bìznes ta upravlìnnâ  
doi:10.32782/easterneurope.23-3 fatcat:gqfg4kt57bgxrfg34v6tvpmp54