Променада 2030

Весна Вуксан
2018 Читалиште  
С почетка 2016. године свет је почео да бруји о Агенди 2030, скованој у Уједињеним нацијама (УН) неколико месеци раније, коју су потписале 193 земље чланице. У Србију ова прича доспева пред очи јавности тек у току 2018. године, када медији објављују кратке прилоге са састанака високих државних функционера и невладиних организација, започиње се са кампањама, а портали и друштвени медији врве од фотографија, снимака и извештаја означених са #GlobalGoals #Serbia2030 #UN2030.Пре доношења Агенде
more » ... доношења Агенде 2030, представници Међународне федерације библиотечких удружења и институција (IFLA) активно и предано су заговарали за библиотеке у Уједињеним нацијама. Након три године преговора, IFLA је успела: библиотеке су постале део Агенде 2030. Сама реч "библиотека" се не налази у овом документу, али приступ информацијама, културно наслеђе и универзална писменост чине његов саставни део.Oвај рад представиће улогу библиотека у остваривању циљева одрживог развоја, са посебним освртом на активности које су до сада организоване у Србији и могућности за будуће укључивање библиотека у националну агенду развоја.
doi:10.19090/cit.2018.33.16-24 fatcat:46smpwntzjhrjem74jumgnfrqa