Från definierat förflutet till utstakad framtid - en begreppshistorisk analys av kulturbegreppet i läroplaner, 1962-2011

Lotta Johansson
2013 Utbildning & Demokrati  
doi:10.48059/uod.v22i1.983 fatcat:ykgfcdkhafcmhp52drrlha3xxa