Choroba psychiczna jako źródło twórczej energii? JEFFREY A. KOTTLER Boskie szaleństwo. Geniusz i psychoza wielkich twórców Przeł. Joanna Tyczyńska Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2007, ss. 321

Marta Kasprowicz
2009 Dialogi Polityczne  
effrey Kottler jest wychowawcą i terapeutą, profesorem California State University; zajmuje się poradnictwem psychologicznym oraz pisaniem książek. W utworze Boskie szaleństwo. Geniusz i psychoza wielkich twórców dotyczącym sławnych ludzi próbuje dowieść tezy, że ten, kto przekracza tak zwaną normalność, musi liczyć się ze "stratą zmysłów". To nienowy pomysł na wytłumaczenie u zdolnych wybrańców losu problemów z funkcjonowaniem w życiu społecznym, ale nowy jest sposób patrzenia na geniuszy, bo
more » ... ia na geniuszy, bo z perspektywy własnych problemów psychicznych. Autor nazywa siebie szaleńcem, choć intensywnie próbował nie dopuścić do popadnięcia w "luksus" obłędu, niestety nie udało się. Był zdolny, skazany na sukces, przeto oszalał? A może jest tak, że wpierw dochodzi do aberracji, a potem do chęci przetworzenia jej na gest symboliczny, czy to w formie napisania wiersza, czy też wysunięcia odkrywczej myśli. Pytanie stare jak świat: co było pierwsze, jajko czy kura? Okazuje się, że mało kto jest w stanie władać sobą wedle uznania, co najwyżej można zakładać maskę, przybierając pozę normalności i kontroli. Jesteśmy normalni, bo uczymy się zachowań, bo kontrolujemy się w różnych sytuacjach, ale nadmierna kontrola może prowadzić do przeciążenia i wyjścia poza obyczaj, zbyt mała inspekcja swoich myśli, uczuć równie pewnie wyprowadzi nas z równowagi obyczajności. Każdy z nas z trudem wytrzymuje "pogardę i zniewagi świata, krzywdy ciemiężcy, obelgi dumnego, lekceważonej miłości męczarnie, odwłokę prawa, butę władz i owe upokorzenia, któ-J
doi:10.12775/dp.2009.031 fatcat:5ki3dwmnwbgqrieojapj2riqma