Spor Yöneticiliğinde Bilgi Yönetiminin Önemi

Mustafa BAYTER
2014 Turkish Studies  
ÖZET Günümüzde yaşanan hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler, kurum ya da örgütsel yapılarda bilgiye olan ihtiyacı artırmaktadır. Toplumun sağlık, sosyal, kültürel yapısını etkileyen ve uluslararası arenada öne çıkmasını sağlayan spor hizmetlerinin sürdürülmesinde bilgiyi yöneten ve örgüt kültürü haline getiren spor yöneticileri başarılı hizmetler sunacaklardır. Bu bağlamda spor yöneticileri değişen koşullara uyum sağlayacak biçimde yeniden şekillendirilmesi ve bilgi yönetimindeki
more » ... mindeki gelişmelerin sporcular tarafından kullanılması onlara olumlu katkılar sağlayacaktır. Sporla ilgili kurum ve kuruluşlar, kulüpler kendi organizasyon yapılarındaki uygulamalarda bilgi yönetimi süreçlerini kullanarak güçlü yapılar oluşturup hizmet sunumunda rekabet ortamına katılarak konumlarını güçlendirebileceklerdir. Bilginin yönetilmesi ve örgüt kültürüne dönüşmesi de kurumsal saygınlığı artırırken geleceğin güvenle şekillenmesine katkıda bulunmaktadır. Kaliteli bir bilgi yönetimi, iyi bir planlama ancak yetkin, donanımlı bir bilgi yöneticisi sayesinde gerçekleştirilebilir. Spor yöneticileri, içinde bulunduğumuz değişen ve sürekli gelişen bu bilgi çağında kendilerini bilginin yönetimi alanında sürekli yenilemeli ve bu alanda daha aktif rol almalıdırlar. Teknolojinin de yardımıyla daha fazla kitleye hitap edebilmeli, sporla ilgili yurt içinde ve yurt dışında yaşanan tüm gelişmelerin takibini yapabilmeli ve elde ettiği bilgilerden kendisine ve kuruluşlara maksimum yararı sağlayabilmelidir. Tüm bunları yaparken bilgi yönetimi becerisini kullanarak elde ettiği verileri süzgeçten geçirerek doğru yönlendirmelidir. Bu bağlamda çalışmamızdaki konu; spor yönetimi, bilgi yönetimi, spor yöneticisi için bilginin önemi, spor yöneticiliğinde bilgi yönetimi, sporla ilgili bilgiye erişim başlıkları altında ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Bilgi, Bilgi yönetimi, Spor yöneticisi, Sporda bilgi yönetimi, Bilgiye erişim * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir.
doi:10.7827/turkishstudies.6391 fatcat:upedbwumijfdphe2bw6rplkzda