De la vida de sant Onofre valenciana i anònima, de principis del XVI, a la recreació d'Onofre Salt (Barcelona, 1620)

Vicent Josep Escartí Soriano
2017 Studia Aurea: Revista de Literatura Española y Teoría Literaria del Renacimiento y Siglo de Oro  
Resum La devoció en terres de parla catalana a l'anacoreta sant Onofre es troba bastant difosa i compta amb nombrosos testimonis. Entre els literaris, en destaquen dos. Un, en català, publicat a principis del segle xvi, a València -anònim i amb clares evidències de ser un treball que recull textos elaborats en estadis anteriors-, i l'altre publicat a Barcelona -malgrat que obra del valencià Onofre Salt-, del 1620, i en castellà. Ens proposem veure les diferències entre l'un i l'altre i, encara,
more » ... l'altre i, encara, els punts en comú de dos textos devocionals hagiogràfics que es troben als extrems de la cruïlla de l'edat moderna: de l'edat mitjana al Renaixement, el primer, i ja al barroc, el segon. Paraules clau sant Onofre; hagiografia; segle xv; segle xvii; Onofre Salt Abstract From the Valencian anonymous life of St. Onophrius at the beginning of the sixteenth century to the recreation of Onofre Salt (Barcelona, 1620) The devotion to the anchorite Saint Onophrius in Catalan-speaking lands is quite wide-1. Aquest treball forma part de les línies de recerca del Grup d'Investigació de la Universitat de València LLiCValSOR (GIUV2013/062) i, encara, se situa en la matriu dels projectes de l'Institut Superior d'Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] de la Generalitat Valenciana (ISIC/012/042) i del PrometeoII/2014/018. Per altra banda, el treball està inserit en el projecte UV-INV-AE14-269762. Studia Aurea, 11, 2017: 297-318 ISSN 2462-6813 (papel), ISSN 1988-1088 (en línea) https://doi.org/10.5565/rev/studiaaurea.250 Vicent Josep Escartí Soriano Studia Aurea, 11, 2017 spread and has numerous witnesses. Among the literary ones, two stand out. One in Catalan, which is anonymous and was published in Valencia at the beginning of the sixteenth century with clear evidence of being a work that includes texts elaborated in previous stages, and another published in 1620 in Barcelona in Spanish despite being a work of the Valencian Onofre Salt. This article examines the differences between both and the points in common of the two hagiographic devotional texts that are at the end of the crossing of the modern age: the first from the Middle Ages to the Renaissance, and the second that is already in the Baroque period.
doi:10.5565/rev/studiaaurea.250 fatcat:csshc6wjc5cwzg3u37zcr5wgam