Review of International Scientific Conference "Sociolinguistic Dialectology: Studies of Baltic Dialects": Geolinguistic Problems and Solutions

Daiva Aliūkaitė
2012 Respectus Philologicus  
Lietuva / Litwa) 2011 metų spalio 21-22 dienomis Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedros ir Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus mokslininkai sukvietė tyrėjus iš Daugpilio universiteto, Latvijos universiteto, Liepojos universiteto, Lenkijos mokslų akademijos, Varšuvos universiteto pasvarstyti baltų tarmėtyros problemų. Mokslinę konferenciją rėmė Lietuvos mokslo taryba. Lietuvos ir Latvijos mokslininkai jau ne pirmus
more » ... i jau ne pirmus metus susiburia vykdyti bendrus mokslo darbus. 2009 metais parengtas Baltų kalbų atlaso prospektas. Lenkijos tyrėjams baltų kalbų problematika taip pat aktuali. Periferinių tarmių, lietuvių tautinės mažumos Lenkijoje kalbinė situacija implikuoja ne vieną tiriamąjį klausimą. Taigi mokslinė konferencija "Sociolingvistinė dialektologija: baltų tarmių tyrimai" savo turiniu labai simptomiška -aktualintų problemų spektras vertintinas kaip baltų tarmėtyros (plačiąja prasme) teminis žemėlapis. Lietuvoje nuosekliai ir intensyviai kuriama geolingvistikos paradigma vis dar stokoja sociolingvistinės metodologijos prieigų, taigi konferencijos rengėjai tikėjosi, kad konferencija prisidės prie šios metodologijos sklaidos. Organizatoriai siekė, kad konferencijoje sociolingvistikos paradigma funkcionuotų kaip konceptualusis imperatyvas, skatinantis iš sociolingvistikos pozicijų pasižiūrėti į baltų tarmių skaidumą, jų dabartį ir perspektyvas, santykį su kitomis kalbos atmainomis. Sociolingvistinės dialektologijos diskursas nebuvo vienintelis konferencijos tikslas, taigi, kaip ir tikėtasi, konferencijos mokslinės diskusijos parodė, kokios metodologijos plinta baltų tarmių tyrimuose, kokios teorinės nuostatos tampa kalbinių faktų interpretacijos fonu, galų gale kokia kalbinė empirika tampa geolingvistų, sociolingvistų tiriamąja medžiaga ir kodėl. Konferencijoje mokslinis darbas organizuotas keturiose sekcijose. Teminį skaidumą lėmė pranešimų problematika. Pirmoje sekcijoje "Geolingvistinė baltų tarmių tyrimų perspektyva" skaityti pranešimai, skirti fundamentinei geolingvistikos problematikai, geolingvistikos paradigminei apbrėžčiai, geolingvistikos sklaidos Lietuvoje perspektyvoms. Prof. Annos Stafeckos poleminis pranešimas "Latga-
doi:10.15388/respectus.2012.26.15492 fatcat:psh5gttei5clzk5lgvukvisici