Veri Zarflama Analizi ile Türk Sigorta Sektörünün Elementer Branşlarda Değerlendirilmesi - Evaluation of Turkish Insurance Sector in Non-Life Insurance With Data Envelopment Analysis

SEHER A. Tezergil
2018 İşletme Araştırmaları Dergisi  
doi:10.20491/isarder.2018.384 fatcat:sqygkdxaanhf7jy5pxt4dmsdl4