Modelling and Simulation of Unreliable e2/e2/1/m Queueing System

Michal Dorda
2011 Transactions of the VSB : Technical University of Ostrava  
This paper is devoted to modelling and simulation of an E 2 /E 2 /1/m queueing system with a server subject to breakdowns. The paper introduces a mathematical model of the studied system and a simulation model created by using software CPN Tools, which is intended for modelling and a simulation of coloured Petri nets. At the end of the paper the outcomes which were reached by both approaches are statistically evaluated. Abstrakt Článek je věnován modelování a simulaci E 2 /E 2 /1/m systému
more » ... 2 /1/m systému hromadné obsluhy S obslužnou linkou podléhající poruchám. Příspěvek představuje matematický model studovaného systému a simulační model vytvořený S využitím software CPN Tools, který je určen pro modelování a simulaci barevných Petriho sítí. V závěru článku jsou výsledky dosažené oběma přístupy statisticky vyhodnoceny. * Ing. Michal DORDA, Ph.D., VŠB -Technical university Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Transport, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, tel.
doi:10.22223/tr.2011-1/1837 fatcat:5da7etcojjb2jkic2aee7dgyke