Quality Changes of Salted Red Mullet (Mullus barbatus L., 1758) During Vacuum Packaged Stored at +4ºC

Bahar Gümüş, Ramazan İki̇z, Mustafa Ünlüsayi̇n, Hayri Gülyavuz
2008 Su Ürünleri Dergisi  
Tuzlanmış barbun balığı (Mullus barbatus L., 1758)'nın vakum paketlenerek +4ºC'de depolanması sırasında oluşan kalite değişimleri. Bu çalışmada, taze ve %20'lik tuz çözeltisi ile tuzlanmış barbun balığı (Mullus barbatus L., 1758) vakum paketlenerek +4±0,5 ºC'de depolanmış ve depolama sırasında meydana gelen kimyasal ve mikrobiyal değişimleri incelenmiştir. Depolama süresince toplam uçucu bazik azot (TVB-N), tiyobarbiturik asit sayısı (TBA), pH, toplam mezofilik aerob bakteri sayımı, koliform
more » ... sayımı, koliform bakteri sayımı ve maya-küf analizleri yapılmıştır. Taze ve tuzlanmış örneklerde depolama sırasında pH, TBA ve TVB-N değerlerindeki farklılıklar istatistiki olarak önemli (p
doaj:61ed99ad0fc24fdd95022c80810ab100 fatcat:blofrlgr7rehvmppibrqeaofz4