Lietuvos ir Rusijos santykiai: tarp neigiamų nuostatų ir pragmatiško bendradarbiavimo

Leonid Karabeškin
2007 Lietuvos metinė strateginė apžvalga  
Lietuvos ir rusijos santykiai: tarp neigiamų nuostatų ir pragmatiško bendradarbiavimo Lietuvai tapus Europos Sąjungos ir NATO nare, keičiasi ir jos santykiai su Rusija. Bet tai iš esmės šių santykių nepablogino. Šalys ir toliau plėtoja abiem pusėms naudingus ekonominius ir kultūrinius ryšius, regioninį bendradarbiavimą. Todėl Rusijos santykiai su Lietuva išlieka glaudesni nei su kitomis Baltijos šalimis. Vis dėlto šiuose santykiuose vis dar nėra galutinai atsisakoma išankstinių neigiamų
more » ... ir ne visada žiūrima abipusės naudos, o ilgalaikė perspektyva atrodo optimistiškai. Kadangi Rusijos santykiai su Jungtinėmis Valstijomis ir Europos Sąjunga gerės, šalys stengsis mažiau konkuruoti, skatins bendradarbiavimą ir partnerystę, tai neišvengiamai teigimai veiks ir santykius su Baltijos šalimis.
doi:10.47459/lmsa.2007.5.4 fatcat:mipixmmx2jcrfdbdvjrqpoynyu