Radość życia istotną cechą nauczyciela wychowawcy z perspektywy systemu prewencyjnego Jana Bosko

Stanisław Chrobak
2015 Paedagogia Christiana  
Radość życia istotną cechą nauczyciela wychowawcy z perspektywy systemu prewencyjnego Jana Bosko Rzeczywiste działania wychowawcze są tak różne, jak ludzie, którzy je podejmują, oraz sytuacje, w których zachodzą. Wielość form życia, koncepcji człowieka oraz ideałów cechujących współczesne społeczeństwo jako całość w naturalny sposób wpływa także na wychowanie -na jego praktykę i teorię. Wiedza o tym, jaka jest istota człowieka i jego człowieczeństwa była i jest podstawą wiedzy o tym, jak
more » ... y o tym, jak wychowywać człowieka. Z odpowiedzi na pytania: kim jest człowiek, jakie jest jego miejsce w porządku bytów stworzonych, wynika cel, istota i przebieg procesów wychowania. Przez ideę "człowiek", "człowieczeństwo" określamy to, kim człowiek byłby lub kim, wierzymy, mógłby być. Tego rodzaju idee o człowieku pozwalają lepiej zrozumieć, co oznacza "stawać się człowiekiem", a więc też, jakie energie i wysiłki wychowawcze podejmować. Problematyka wychowawcza dotyczy zatem zawsze konkretnego człowieka. Wychowawca stwarza i proponuje mniej lub bardziej korzystne warunki rozwoju osoby i rozwój ten bezpośrednio umożliwia. Rola wychowawcy polega na udostępnianiu i przybliżaniu podmiotowi, który posiada swą autonomię, szeregu wartości stanowiących trwały dorobek społeczności. Treści, które są przekazywane w procesie wychowania, powinny * Ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW, jest profesorem w Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
doi:10.12775/pch.2014.026 fatcat:yfltijdkezfd3ckejhmk3g2aqi