Supplementary document for Strong Enhanced Efficiency of Natural Alginate for Polymer Solar Cells through Modifying ZnO Cathode Buffer Layer - 4832150.pdf

Xiaolin Zhang, Wenfei Shen, Fanchen Bu, Yao Wang, Xiaoshuang Yu, Wenna Zhang, Jiuxing Wang, Laurence Belfiore, Jianguo Tang
2020 figshare.com  
supplement 1
doi:10.6084/m9.figshare.12954470.v2 fatcat:xyeubusugfdmbhas72nsgdgl2e