European cities in post socialist transformation

Vera Backovic
2005 Sociologija  
The aim of the paper is to analize changes of the city in the process of postsocialist transformation. The changes in the political system and economy led to establishment of local authorities and urban economy, wich became main factors of urban development. Much attention is payed to commercial property (office space and retail) because their fast development is the most visible change in the postsocialist city. APSTRAKT Cilj rada je analiza promena grada u procesu postsocijalističke
more » ... alističke transforamacije. Promene u političkom i ekonomskom sistemu dovele su do uspostavljanja lokalne vlasti i urbane ekonomije, koji su postali odlučujući činilac urbanog razvoja. Najviše pažnje posvećeno je nastanku poslovnog i maloprodajnog sektora, pošto je njihov brz razvoj najuočljivija promena u postosijalističkom gradu. KLJUČNE REČI urbanizacija, socijalistički grad, kapitalistički grad, promena, poslovni prostor, maloprodaja Rad se bavi promenama u gradu koje nastaju kao posledica procesa transformacije socijalističkog društva. Uvođenjem tržišne ekonomije i političke demokratije trebalo je da se zameni dotadašnja državno-planska ekonomija i jednopartijski politički sistem. Izgledalo je da će se postavljeni cilj lako dostići jer postoji model kapitalističkog društva koji treba slediti, međutim, uskoro se pokazalo da promene neće ići brzo i jednostavno, jer je neophodna promena celokupne organizacije društva. Promene u ekonomskoj sferi, prvenstveno proces privatizacije, doveli su do nastajanja lokalne urbane ekonomije, čije funkcionisanje se zasniva na tržišnim principima. Uporedo sa procesom demokratizacije društva, na delu je i proces decentralizacije -proces raspodele vlasti između centralnog i lokalnog nivoa. ----* Stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.
doi:10.2298/soc0501027b fatcat:344djtzulvb7pgeq4zfkfl57ee