Razvojno zaostajanje Podsaharske Afrike

Katja Vintar Mally
2009 Ars & Humanitas  
Ključne besede: Podsaharska Afrika, države v razvoju, razvojni cilji tisočletja, regionalna geografi ja Uvod Podsaharska Afrika je izjemno raznolika svetovna regija, ki se ponaša z obsežnim naravnim bogastvom, velikimi človeškimi potenciali in bogato zgodovino. Toda zibelka človeštva je dandanes odrinjena na rob svetovnega dogajanja. Iz nje prihajajo pretežno slike in poročila o revščini, konfl iktih, naravnih nesrečah, boleznih in drugih negativnih pojavih, ki prispevajo k izrazito neugodni
more » ... zrazito neugodni podobi regije v svetu.
doi:10.4312/ah.3.1-2.10-27 fatcat:jwiaescm7vcibjck5mgljo7oe4