Çalışanların İş Doyumları ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler: Öğretmenler Üzerine Örnek Bir Uygulama

Emel ERTÜRK, Tamer KEÇECİOĞLU
2012 Ege Academic Review  
doi:10.21121/eab.2012119545 fatcat:4qneyss2kvfe3hm6s5tgdmzyga