Long-term changes of regional ozone in China: implications for human health and ecosystem impacts

Xiaobin Xu, Weili Lin, Wanyun Xu, Junli Jin, Ying Wang, Gen Zhang, Xiaochun Zhang, Zhiqiang Ma, Yuanzhen Dong, Qianli Ma, Dajiang Yu, Zou Li (+2 others)
2020 Elementa: Science of the Anthropocene  
doi:10.1525/elementa.409 fatcat:6i7pso6gf5hsvdp4vmuxz4hjvq