A case with angina bullosa hemorrhagica

Havva Hilal AYVAZ, Selma KORKMAZ, Mehmet YILDIRIM, İ̇jlal ERTURAN, Gamze ERKILINÇ, Cankat DOĞANTEKİN
2020 Mucosa  
Angina bullosa hemorrhagica (ABH) is an idiopathic benign condition in which hemorrhagic bullae develop mostly in the oral mucosa without any vesiculobullous diseases or blood dyscrasias. A 42-year-old female patient was admitted to our clinic with a sudden blood-filled blister in the mouth. A bright, tense-surfaced hemorrhagic bulla, approximately 1 cm in size, was observed in the patient's sublingual mucosa. Despite no clear etiology of this disease, there are triggering conditions of ABH
more » ... as trauma, deterioration in collagen production after long-term steroid inhaler use, diabetes mellitus, and hypertension. The lesions seen on the soft palate are usually painless, tense, and appear as dark red or purple blisters which rupture spontaneously within 24-48 hours. This case is presented in terms of being more common than expected and being a differential diagnosis with many diseases. Anjina bülloza hemorajika (ABH) altta yatan vezikülobüllöz bir hastalık veya kan diskrazisi olmadan, oral mukozada hemorajik büllerle karakterize idiopatik benign bir durumdur. 42 yaşında kadın hasta, ağız içinde aniden gelişen kanla dolu kabarcık nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastanın sublingual mukozasında, yaklaşık 1 cm boyutunda, parlak, gergin yüzeyli hemorajik bir bül görüldü. Hasta bu durumun daha önceden de iki kez oluştuğunu ve bir hafta içinde kendiliğinden iyileştiğini belirtti. Hastalığın patogenezi bilinmese de, ABH'de tetikleyici olarak düşünülen başlıca durumlar travma, uzun dönem inhaler steroid kullanımı sonrası kollajen yapımında bozulma, diabetes mellitus ve hipertansiyondur. Lezyonlar genellikle yumuşak damakta, ağrısız, gergin ve 24-48 saatte kendiliğinden rüptüre olan koyu kırmızı veya mor büller şeklinde görülür. Bu olgu, hastalığın düşünülenden daha sık bir antite olması ve birçok hastalıkla ayırıcı tanıya girmesi açısından sunulmuştur.
doi:10.33204/mucosa.808444 fatcat:utj6gyzjbfe2ddhan4shb6xhyi