ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ РОБОТИ ЖУВАЛЬНИХ М'ЯЗІВ ТА КОЛОВОГО М'ЯЗА РОТА У ПАЦІЄНТІВ З ІНСУЛЬТОМ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)

К.Д. Тончева, Д.М. Король, М.Д. Тончев, Р.В. Козак, І.В. Запорожченко
2020 The Medical and Ecological Problems  
У даній статті автори звертають увагу на необхідність відновлення жувальної функції у пацієнтів з такою общесоматической патологією як інсульт для повноцінної реабілітації. Метою даного дослідження була діагностика порушень роботи жувальної і мімічної мускулатури у пацієнтів з ускладненим перебігом гострого порушення мозкового кровообігу по гемітіпу для подальшої розробки та проведення відповідного комплексного лікування. Автори на прикладі трьох пацієнтів з різним розташуванням вогнища
more » ... ням вогнища патології вибрали метод функціональної ЕМГ як один з найбільш інформативних, оскільки він застосовується з метою визначення фаз м'язової активності циклу руху, дослідження амплітуди і тривалості дії, а також дає можливість для пацієнта отримати зворотній зв'язок про правильність реалізації стереотипу руху. Інформація, отримана при проведенні ЕМГ дозволяє зробити вибір правильної реабілітаційної стратегії. Дані електроміографічних досліджень біоелектричної активності м'язів пацієнтів з геміпарезом/геміплегією внаслідок гострого порушення мозкового кровообігу є інформативними і відображають зміну рухової функції жувальних і мімічних м'язів даної категорії хворих. Дана робота показала, що в залежності від локалізації ураження головного мозку має місце гіпертонус при ураженні центральних частин і гіпотонус при ураженні периферичних частин мезга, що в свою чергу вимагає різної тактики в реабілітаційному процесі пацієнтів перенесли інсульт.
doi:10.31718/mep.2020.24.1-2.10 fatcat:f7uu2v4xlffcton474ea4rrxjm