Development of Resistance Butt Welding Technology and Prototype Equipment for Joining Carbide Bar Chain Ripper Teeth of VK-8 Material
Розробка технології та створення дослідного устаткування для контактного зварювання опором твердосплавних зубів розпушувача барового ланцюга з матеріалу ВК-8

S.I. Kuchuk-Yatsenko, V.S. Havrysh, P.M. Rudenko, A.O. Nakonechny, S.A. Shevchuk, M.S. Zavertannyi
2019 Nauka ta Innovacii  
Вступ. Необхідність зварювання твердих сплавів зі сталлю виникає в інструментальній промисловості і в низці процесів у машинобудівній галузі при виготовленні твердосплавних заготовок, які за своїми габаритами або конфігурацією не можуть бути отримані звичайними методами порошкової металургії. Проблематика. Виготовлення зубів розпушувача з твердих сплавів вольфрам-кобальтової групи ВК8 та сталі 40Х, є важливим та актуальним завданням для підвищення експлуатаційної надійності барового ланцюга. У
more » ... арового ланцюга. У світовій практиці при виготовленні його зубів використовують технологію пайки в індукторі або газовим полум'ям з припоями на основі срібла. Проте такий процес є низькопродуктивним та високовартісним. Мета. Розробка високоефективної та відносно дешевої технології виготовлення зубів розпушувача барового ланцюга та експериментального обладнання для її реалізації. Матеріали й методи. Дослідження проводились на промислових зразках із твердого сплаву ВК-8 та сталі 40Х. Мікроструктуру зварних з'єднань досліджували методами оптичної та електронної мікроскопії. Результати. Розроблено технологію контактного зварювання опором твердосплавних зубів розпушувача барового ланцюга з матеріалу ВК-8 зі сталлю 40Х з використанням проміжного композиційного прошарку. Створено дослідне устаткування на основі машини для контактного зварювання та комп'ютерної системи управління. Металографічні дослідження зварних з'єднань показали відсутність у них дефектів. Проведені випробування зубів розпушувача барового ланцюга довели, що вони забезпечують належний ресурс експлуатації. Висновки. Розроблена технологія та устаткування дозволяють значно знизити собівартість та підвищити продуктивність процесу зварювання порівняно з існуючими технологіями та здійснити заміщення зубів розпушувача барового ланцюга імпортного виробництва на власні розробки. К л ю ч о в і с л о в а : контактне зварювання опором, проміжний композиційний прошарок, твердосплавні матеріали, комп'ютерна система управління.
doi:10.15407/scin15.01.077 fatcat:xocyhwbqzjgjhc6ksbnoawxz2e