Evaluation of Descemet's Membrane Detachment Using Anterior Segment Optical Coherence Tomography

Halil Hüseyin Çağatay, Metin Ekinci, Yaran Koban, Hüseyin Çelik, Mehmet Ersin Oba
2014 Türk Oftalmoloji Dergisi  
We report the use of anterior segment optical coherence tomography (ASOCT) in Descemet's membrane detachment (DMD). A patient who developed DMD after uneventful cataract surgery with posterior chamber lens implantation is presented in this case report. At the follow-up examination after cataract surgery, slit-lamp evaluation showed stromal striae, but it was impossible to diagnose the DMD due to the corneal edema. ASOCT imaging of the cornea revealed a DMD, and the patient underwent
more » ... air injection to the anterior chamber through the site which was identified as intact by ASOCT. Follow-up ASOCT imaging revealed the reattachment of the Descemet's membrane and reduced corneal thickness. If DMD is suspected in any cases, ASOCT can be useful to document and follow the postsurgical detachment of DMD and also to determine the site, configuration, and extent of the DMD, thus guiding the treatment method and monitoring the treatment outcome. (Turk J Ophthalmol 2014; 44: 407-9) Summary Bu yazıda kliniğimizde komplikasyonsuz katarakt ameliyatı ve arka kamara lens yerleştirilmesi sonrası gelişen Descemet membran dekolmanının (DMD) tanı ve takibinde ön segment optik koherens tomografi (ÖSOKT) cihazı kullanımının bildirilmesi amaçlanmıştır. Katarakt ameliyatı sonrasında yarıklı lamba mikroskopik incelemesinde, korneal stromal strialar ve ödem nedeniyle DMD teşhis edilememiştir. Ön segment optik koherens tomografi ile gerçekleştirilen görüntülemede DMD saptanmış olan olguda, ÖSOKT ile Descemet membranının intakt olduğu korneal taraf tespit edilerek buradan gerçekleştirilen enjeksiyonla ön kamaraya hava verilmiştir. Takip muayenelerin ÖSOKT ile DMD'nin yatıştığı, korneal kalınlığın gerilediği gösterilmiştir. Descemet membran dekolmanından şüphelenilen olgularda, ÖSOKT'nin tanı, tedavi planlaması ve takipte faydalı olabileceğini düşünmekteyiz. (Turk J Ophthalmol 2014; 44: 407-9) Anah tar Ke li me ler: Descemet membran dekolmanı, fakoemulsifikasyon, ön segment optik koherens tomografi Özet
doi:10.4274/tjo.35762 fatcat:bftplfkxbngjnlnaeesmmtwazq