Протистояння хаосу в ціноутворенні та методологія впливу на ринкову конкуренцію на прикладі фармацевтичного ринку України

В.Є. Момот, Alfred Nobel University, В.К. Хасін
2018 Êvropejsʹkij Vektor Ekonomìčnogo Rozvitku  
В.Є. МОМОТ, професор, доктор економічних наук, проректор Університету імені Альфреда Нобеля В.К. ХАСІН, аспірант Університету імені Альфреда Нобеля ПРОТИСТОЯННЯ ХАОСУ В ЦІНОУТВОРЕННІ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ВПЛИВУ НА РИНКОВУ КОНКУРЕНЦІЮ НА ПРИКЛАДІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ У статті розглянуто особливості конкуренції та ціноутворення на фармацевтичному ринку України на базі динаміки ринку. Розраховано закономірності цінових коливань, їх залежність від курсу валют, розкрито основні причини та
more » ... причини та механізми, що впливають на ціноутворення. Розраховано потенційні втрати учасників ринку, надано рекомендації щодо тактики закупівель та розрахунку періоду закупівель, запропоновано інноваційну методику, що базується на світовому досвіді проведення аукціонів. Ключові слова: олігополістична конкуренція, ціновий паралелізм, дистриб'ютор, ціноутворення, каскади коливань. В статье рассмотрены особенности конкуренции и ценообразования на фармацевтическом рынке Украины на базе динамики рынка. Рассчитаны закономерности ценовых колебаний, их зависимость от курса валют, раскрыты основные причины и механизмы, влияющие на ценообразование. Рассчитаны потенциальные потери участников рынка, даны рекомендации по тактике закупок и расчета периода закупок, предложена инновационная методика, которая основана на мировом опыте проведения аукционов. Ключевые слова: олигополистическая конкуренция, ценовой параллелизм, дистрибьютор, ценообразования, каскады колебаний.
doi:10.32342/2074-5362-2018-25-5 fatcat:ekrv2d3suvh4zpvteakwbbvnqm