ESSENCE AND FEATURES OF CYBER SEX ADDICTION

Anna Shydelko, Lviv State University of Internal Affairs, Lidiya Vilchuk, Lviv State University of Internal Affairs
2019 Tehnologìï rozvitku ìntelektu  
Шиделко Анна Володимирівна, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, факультету психології Львівського державного університету внутрішніх справ e-mail: Shydelko@i.ua ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4789-0445 Вільчук Лідія Григорівна, здобувачка вищої освіти другого рівня за напрямом (спеціальністю) 053 «Психологія», факультету психології, Львівського державного університету внутрішніх справ СУТНІСТЬ Й ОСОБЛИВОСТІ КІБЕРСЕКСУАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ Анотація Висвітлено
more » ... ті сексуальної поведінки у віртуальному просторі. Окреслено наукові розвідки вітчизняних і зарубіжних вчених із означеного питання. Наголошено, що кіберсексуальна залежність є одним із специфічних форм прояву Інтернет-залежності. Поняття Інтернет-
doi:10.31108/3.2019.3.4.12 fatcat:5aw2c6qewzck7javjfsniwqvfq