Blind Versus Ultrasound Guidance Injections: Lateral Femoral Cutaneous Nerve Blockage Revisited

Berke Aras, Emre Adıgüzel, Fatih Tok
2019 Türk Nöroloji Dergisi  
Meralgia paresthetica is a nerve entrapment that may cause pain, numbness, hypersensivity, and paresthesias within the anterolateral region of the thigh, which is the area of distribution of the lateral femoral cutaneous nerve (LCFN). According to the literature, there is a large variability in the nerve course as the nerve pierces the inguinal ligament. Blockade of the LFCN has been classically described using anatomic landmarks, but the anatomic variability of the nerve may be responsible for
more » ... be responsible for failure rates being as high as 60%. Ultrasound (US) guidance for peripheral nerve blocks has become popular among physicians because of its several advantages when compared with traditional nerve localization techniques. US-guided LCFN blocks can be performed with better success. Keywords: Meralgia paresthetica, ultrasound-guided injection, lateral femoral cutaneus nerve Meraljia parestetika, lateral femoral kutanöz sinirin (LFKN) dağılım alanı olan uyluk ön-dış bölümünde ağrı, hissizlik, hipersensivite ve parestezilere yol açan bir tuzak nöropatisidir. Literatüre göre, sinirin inguinal ligament geçtiği sinir trasesinde fazla miktarda varyasyon görülmektedir. LFKN blokajı klasik olarak anatomik noktalar kullanılarak uygulanır fakat anatomik variabilitenin olması enjeksiyonunun başarı yüzdesini %60 gibi yüksek bir oranda etkilemektedir. Ultrason (US) eşliğinde periferik sinir blokajı, geleneksel sinir lokalizasyon teknikleri ile mukayese edildiğinde birçok avantajı olması sebebiyle birçok klinisyen arasında popüler olmuştur. US eşliğinde yapılan LFKN blokları daha başarılı sonuçlar vermektedir. Anahtar Kelimeler: Meraljia parestetika, ultrason eşliğinde enjeksiyon, lateral femoral kutanöz sinir Abstract Öz
doi:10.4274/tnd.galenos.2019.05935 fatcat:ptbrg7ycjbeyxc6dt2642s2uhu