Siirt Ekolojik Koşullarında Mikrobiyolojik ve İnorganik Gübrelemenin Nohut (Cicer arietinum l.)'un Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Sipan SOYSAL, Murat ERMAN
2020 ISPEC Journal of Agricultural Sciences  
Siirt ekolojik koşullarında mikrobiyolojik ve inorganik gübrelemenin nohut (Cicer arietinum L.)' un verim, verim öğeleri ve nodülasyonu üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma tesadüf bloklarında faktöriyel deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak 2016-2017 ve 2017-2018 yılları arasında yürütülmüştür. Çalışmada simbiyotik bakteri olarak Mesorhizobium ciceri, asimbiyotik bakteri olarak azot bağlayıcı Basillus atrophaeus, fosfat çözücü olarak Basillus GC-group ve inorganik gübre
more » ... inorganik gübre olarak DAP gübresi kullanılmıştır. Araştırmada; tane protein oranı, protein verimi, tane fosfor içeriği, tane potasyum içeriği, tane nem oranı ve tanede toplam kuru madde oranı özellikleri incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, tane protein oranı %22.3-25.6, protein verimi 21.2-40.4 kg/da, tane fosfor içeriği %0.43-0.71, tane potasyum içeriği %0.96-1.58, tane nem oranı %4.02-6.01 ve tanede toplam kuru madde oranı %93.98-95.97 arasında değişim göstermiştir. Çalışmada en yüksek protein içeriği, Mesorhizobium ciceri + %50 DAP ve Bacillus atrophaeus (N) + %50 DAP uygulamaları ile elde edilmiştir. Sonuç olarak, mikrobiyolojik gübre kullanımının inorganik gübrelere tamamen bir alternatif olmamasına rağmen kullanım miktarının azalmasına olanak sağladığı tespit edilmiştir.
doi:10.46291/ispecjasvol4iss4pp921-937 fatcat:gov4efzornedfifhykpudh5qyi