Radyonun Demokratik Yaşamda Ve Siyasetteki Etkisi: Demokrat Parti Dönemi (1950-60)

Hüseyin Şeyhanlıoğlu
2019 Journal of History and Future  
Öz İstenilen sesi bir yerden bir yere elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla ileten Radyo'nun keşfi, hiç şüphesiz 19.yy'ın en önemli olaylarından biridir. Tüm dünyayı kısa sürede derinden etkileyen radyo; toplumsal, kültürel, siyasal, askeri, iktisadi ve eğitim alanında ülkemizi de derinden etkilemiştir. Bu çalışmada Radyo'nun dünyada ve ülkemizde tarihsel gelişim süreci anlatıldıktan sonra, Radyo'nun, Demokrat Parti (1950-1960 iktidarı döneminde, demokratik yaşama ve siyasette etkisi
more » ... r. Aralıksız on yıl iktidar partisi olan Demokrat Parti'nin (DP) radyoyu kültürel, siyasal ve toplumsal anlamda demokratik kriterlere iktidar döneminde nasıl kullandığı, iktidarın başladığı 2 Haziran 1950 tarihinden itibaren, ezici bir zafer kazandığı 1954 seçimleri ve kısmen gerilediği 1957 seçim dönemlerinden, 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kadar olan on yıllık dönem ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, Demokrat Parti'nin radyoyu "kültürel ve siyasal bir araç" olarak, muhalefetin sert tepkilerine rağmen vatan-millet hizmetinde kullanmasının siyasal ve demokratik hayata etkileri incelemektir. Çalışmanın önemi, devlet radyosunun iktidarda olan siyasi gücün "tek taraflı" olarak kullanmasının, demokratik yaşam ve siyasal hayatta etkilerini ortaya koyması olacaktır. Bunun için çalışmada literatür tarama yöntemiyle elde edilen veriler, tarihsel bir bakış açısıyla analiz edilmiştir. Varılan sonuçlara göre, Radyo, demokratik yaşam ve siyaset üzerinde, ülkenin ve milletin maddi-manevi değerlerini önemli derecede etkili olmuştur. yinfluencedourcountry in social, cultural, political, military, economicandeducationalfields. Inthisstudy, afterexplainingthehistoricaldevelopmentprocess of Radio in theworldand in ourcountry, theeffect of Radio on democratic life andpoliticsduringtheperiod of theDemocraticParty (1950)(1951)(1952)(1953)(1954)(1955)(1956)(1957)(1958)(1959)(1960) wasexamined. How the-DemocraticParty (DP), therulingpartyfor ten years, usedtheradio in democratic, cultural, politicalandsocialtermsduringtheperiod of power. Thedecadeuntilthe 1960 militarycoupwasdiscussed. Abstract Thediscovery of Radio, whichtransmitsthedesiredsoundfromplacetoplaceviaelectromagneticwaves, is undoubtedlyone of themostimportantevents of the 19th century. Deeplyaffectingthewholeworld in a short time; It has deepl Theaim of thestudy is toexaminetheeffects of theDemocraticParty'suse of radio as a "culturalandpoliticaltool, in the service of thenation-nationdespitetheharshreactions of theopposition on thepoliticalanddemocratic life. Theimportance of thestudywill be thattheuse of thestateradio as a "unilateral on politicalpower in powerrevealstheeffects of democratic life andpolitical life. Forthispurpose, thedataobtainedbyliteraturesearchmethodwereanalyzedfrom a historicalpoint of view. Accordingtotheresults, Radio has had a significanteffect on thematerialand moral values of thecountryandthenation on democratic life andpolitics.
doi:10.21551/jhf.664067 fatcat:ihcpzwn7ffbvvcfmliq2tkxknu