ZADOVOLJSTVO POTROŠAČA OBILJEŽJIMA PRODAVAONICE: NALAZI IZ HRVATSKE MALOPRODAJE HRANOM
CUSTOMER SATISFACTION WITH RETAIL STORE ATTRIBUTES: FINDINGS FROM THE CROATIAN FOOD RETAILING

Ivana Pavlić, Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Katija Vojvodić, Barbara Puh
2021 Ekonomska Misao i Praksa  
Zadovoljstvo potrošača smatra se jednim od najvažnijih čimbenika koji utječe na odanost prodavaonici. Problematika zadovoljstva potrošača prodavaonicom u hrvatskom je maloprodajnom okruženju nedovoljno istražena, posebice kad je riječ o razmatranju zadovoljstva potrošača pojedinim obilježjima prodavaonice. Stoga, cilj je rada utvrditi razinu zadovoljstva potrošača pojedinim obilježjima prodavaonice te utvrditi postojanje razlika u razini zadovoljstva potrošača u odnosu na njihova
more » ... hova sociodemografska i bihevioralna obilježja. Rezultati istraživanja na prigodnom uzorku hrvatskih potrošača pokazuju da su potrošači najzadovoljniji fizičkim okruženjem prodavaonice te prodajnim osobljem, dok najmanji stupanj zadovoljstva iskazuju prema dodatnim uslugama te cijenama. Također, utvrđene su razlike u razini zadovoljstva pojedinim obilježjima prodavaonice i sociodemografskim te bihevioralnim obilježjima potrošača. Iako korišteni uzorak i provedba istraživanja u jednoj hrvatskoj županiji ograničavaju generalizaciju nalaza, rad pridonosi postojećoj literaturi pružajući uvid u zadovoljstvo potrošača prodavaonicom u hrvatskoj maloprodaji hrane.
doi:10.17818/emip/2021/1.3 fatcat:huzz7gqpnjadrir3o7psv532ne