DESTANSI BİR ROMAN "DURGUN DON" VE BİR YIKIMIN İZLERİ: DEVRİM, SAVAŞ, ÖLÜM

Hüseyin KANDEMİR
2008 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Özet Mihail Aleksandroviç Şolohov Rusya'nın Don bölgesine bağlı Veşenskaya' da dünyaya gelmiştir. Erken yaşlarda yazmaya başlayan yazar ilk eserini on yedi yaşındayken vermiştir. 1922 yılında Moskova'ya gazeteci olmak için giden Şolohov, bir yandan hayatını kazanmak için çok farklı işlerde çalışırken diğer yandan da yazarlık yeteneğini geliştirmek için çeşitli seminerlere katılmıştır. 1924 yılında Veşenskaya'ya dönen Şolohov bu tarihten itibaren kendisini tamamen yazmaya vermiştir. İlk
more » ... iştir. İlk çalışması I.Dünya Savaşı ve devrim dönemindeki kendi bölgesini anlattığı Don Hikayeleri adlı seçkisidir. Seçkide yer alan öykülerin büyük bir çoğunluğu kendi yaşamı ve doğup büyüdüğü topraklarla ilgilidir. Aynı dönemlerde kendisinin en büyük, en ünlü ve en tartışmalı eseri olan Durgun Don üzerinde çalışmaya başlar. Bu eser yaklaşık olarak hayatının 14 yılını alacaktır ve bu eseriyle Stalin Ödülü'nün yanı sıra 1965 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü de kazanacaktır. Eser Don Kazaklarının savaş öncesi, I.Dünya Savaşı ve devrimle başlayan İç Savaş dönemini anlatmaktadır. Şolohov bu eserinde başka sorunlarla birlikte savaş döneminde insanın davranış biçimini ve psikolojisini sergilemeye çalışmıştır. Savaş ve ölüm kavramlarının birbirleriyle olan sıkı ilişkileri çerçevesinde, yazar insan davranışlarının, psikolojisinin savaşla nasıl değişim gösterdiğini detaylarıyla eserinde sergilemektedir. Çalışma içerisinde ağırlıklı olarak metne bağlı inceleme metodu kullanılarak devrim, savaş, ölüm üçlemesi incelenmeye çalışılmıştır. * Yrd.Doç.Dr., Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü. Abstract An Epic Novel "And Quiet Flows The Don" And The Traces of A Destruction: Revolution, War, Death Mikhail Aleksandrovich Sholokhov was born in the Rostov-on-Don region of Russia, in the stanitsa Veshenskaya. Sholokhov began writing at earlier ages nearly 17. In 1922 he moved to Moscow to become a journalist, but he had to support himself through manual labour. He worked in very different works to earn his life from 1922 to 1924, but also attended to writers seminars to improve his writing talent. In 1924 Sholokhov returned to Veshenskaya and devoted himself entirely to writing. His first study Tales from the Don, is a book about his native region during World War I and the Russian Civil War. Stories from this selection are largely based on his personal experiences and his own region. In the same year Sholokhov began writing And Quiet Flows the Don which his biggest, most famous and most speculative work, earned the Stalin Prize and took his time more than fourteen years to complete (1926)(1927)(1928)(1929)(1930)(1931)(1932)(1933)(1934)(1935)(1936)(1937)(1938)(1939)(1940). It became the most-read work of Soviet and world literature and won him the 1965 Nobel Prize in Literature. It deals with the experiences of the Cossacks before and during the First World War, The Revolution and the Russian Civil War. Sholokhov in this study tries to show human behaviourism in the period of war. Revolution, war and death are tightly interlinked with each other and human behaviour can change due to situations of war. This study is going to analyse these themes by textual analysis method.
doi:10.1501/dtcfder_0000001196 fatcat:ljjoggb7snfebcc37btzfzsxim