Home violence: reasons, signs, warning methods

ScienceRise   unpublished
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: ПРИЧИНИ, ОЗНАКИ, МЕТОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ © О. В. Полковенко, Г. В. Кобеньок, Т. В. Полковенко Домашнє насильство, зокрема насильство над жінками і дітьми, є одній з найважливіших проблем су-часного суспільства в Україні і в світі в цілому. Для захищеності членів сім'ї від домашнього насильства необхідна обізнаність про свої права. Саме інформатизація населення про дану проблему і, при необхід-ності" втручання педагогів і соціальних служб дозволять змінити існуючу ситуацію
more » ... ючу ситуацію Ключові слова: світ, Україна, домашнє насильство, молодь, діти, сім'я, жінки, чоловіки, здоров'я Home violence, in particular violence above women and children, is one of major problems of modern society in Ukraine and in the world overall. For protect of family members from home violence knowledge is needed an awareness about the rights. Exactly informatization of population about this problem and, if necessary, help from teachers and social services will allow to change an existent situation
fatcat:yga5leznrbg45mvtlms7kwd5uy