Z dogovorom do poenotene rabe strokovnega izrazja na področju vzgoje in izobraževanja – primer PIAAC

Janko Muršak
2016 AS: Andragoška Spoznanja  
Slovenski pedagog prof. dr. V. Schmidt je svoje študente pogosto opozarjal na pomen strokovnega izrazja za vsako znanost. Temeljni pogoj za to, da bi lahko govorili o znanstveni disciplini, znanosti, je namreč, da ta razvije svojo terminologijo, izdela enoznačni pojmovni aparat. Žal se vse pogosteje znajdemo v situaciji, ko se razvoj terminologije skrči na vprašanja prevajanja (pogosto celo v slogu »google translate«), kot da je strokovna terminologija izključno stvar prevajalcev, ne pa
more » ... lcev, ne pa strokovnih in konceptualnih razmislekov ter umestitev izrazov v ustaljen terminološki aparat.
doi:10.4312/as.22.4.117-118 fatcat:jnhmdqiblrfrze7qx4wylxmv5u