Koszmar i rozpacz, walka i wola — historia upadku komunizmu. JOHN O'SULLIVAN Prezydent, papież, premier. Oni zmienili świat (The President, the Pope and the Prime Minister. Three who Changed the World), Warszawa 2007, ss. 367

Sławomir Drelich
2008 Dialogi Polityczne  
Recenzje JOHN O'SULLIVAN Prezydent, papież, premier. Oni zmienili świat (The President, the Pope and the Prime Minister. Three who Changed the World) Przeł. Piotr Amsterdamski AMF Plus Group, Warszawa 2007, ss. 367 SŁAWOMIR DRELICH Instytut Filozofii UMK Koszmar i rozpacz, walka i wolahistoria upadku komunizmu iele powstało książek, w których starano się opisać koniec "zimnej wojny" i upadek komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Związku Radzieckim. Były to najczęściej systematyczne
more » ... iej systematyczne studia historyczne, prezentujące kolejno dokonujące się przemiany, relacjonujące sekwencje zdarzeń czy odwołujące się do danych statystycznych oraz wskaźników ekonomicznych. Książka Johna O'Sullivana to propozycja przyjrzenia się całemu temu procesowi przez pryzmat działalności trzech wybitnych osobistości, które niewątpliwie w procesie tym odegrały znaczącą czy wręcz kluczową rolę. Osobistości te to: prezydent Stanów Zjednoczonych -Ronald Reagan, papież Jan Paweł II oraz premier rządu Wielkiej Brytanii -Margaret Thatcher. Już sam tytuł książki stanowi tezę, od której autor na chwilę nawet nie odstępuje i którą obudowuje szeroką argumentacją tak historyczną, jak również psychologiczną. O'Sullivan nie kryje swojej sympatii do bohaterów, nie próbuje nawet uciec od subiektywizmu. Co więcej, przekonuje, że pojawienie się trzech tak znaczących dla historii ludzkości osób w tym samym czasie musi zostać uznane za namacalny znak działania Opatrzności, zaś osoby te bez większych obaw można określać mianem proroków, którzy przyszli po to, by zmienić świat. Duch mistycyzmu i dziejowego mesjanizmu obecny w książce nadaje jej specyficzny charakter, czyni zeń nie podręcznikowy opis, lecz raczej relację głęboko zaangażowanego obserwatora, w niektórych miejscach wręcz ślepo zapatrzonego wyznawcy. Nie można jednakże umniejszać wartości historycznej, gdyż Prezydent, papież, premier W
doi:10.12775/dp.2008.024 fatcat:3ox455zfjbbxdbggzwcekey4fq