Application of medical information technology during the Antarctic research
Застосування телемедичних систем при проведенні антарктичних досліджень

I. Shustova, National Aviation University
2012 Ukraïnsʹkij antarktičnij žurnal  
Національний авіаційний університет, м.Київ, ilon4ik@ bigmir.net Резюме. Стаття висвітлює дослідження в галузі телемедицини полярних зон, спрямовані на розробку і експериментальну апробацію медичної інформаційної системи Арктичного і антарктичного науководослідного інституту (ААНДІ) з метою забезпечення безперервного контролю стану здоров'я громадян, що працюють у полярних експедиціях в Антарктиці. Результати досліджень можуть бути використані для проектування і розробки екстремальних
more » ... ремальних телемедичних систем. Ключові слова: телемедицина, моніторинг, комунікаційні мережі Применение телемедицинских систем при проведении антарктических исследований. И. Шустова Резюме. Статья освещает исследования в области телемедицины полярных зон, направленные на разработку и экспериментальную апробацию медицинской информационной системы Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) с целью обеспечения непрерывного контроля состояния здоровья граждан, работающих в полярных экспедициях в Антарктике. Результаты исследований могут быть использованы для проектирования и разработки экстремальных телемедицинских систем. Ключевые слова: телемедицина, мониторинг, коммуникативные сети Application of medical information technology during the Antarctic research. I. Shustova Abstract. This article has describe process of development and testing of the virtual network for telemedicine monitoring in Antarctica region for permanent health control. Results could be used for extremal telemedicine system applications.
doi:10.33275/1727-7485.10-11.2012.323 fatcat:ipojo5nqxnefjgfffmeiawaexy