Kedi ve köpek dermatofitozlarından izole edilen mantarların retros-pektif değerlendirilmesi

ÇİFTCİ Alper ; İÇA
2005 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Özet: Kedi ve köpek dermatofitozlarının retrospektif değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, 1998-2003 yılları arasında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'na dermatofitoz şüphesi ile getirilen 164 kedi ve 357 köpekten alınan örnekler incelendi. Dermatofitoz şüpheli örneklerden toplamda %20.3 olmak üzere, kedilerden %21.9 ve köpeklerden ise %19.6 oranında dermatofitoz etkenleri izole ve identifiye edildi. Kedi ve köpeklerde Microsporum spp.'nin izolasyon
more » ... spp.'nin izolasyon oranı (%60.4), Trichophyton spp.'den (%39.6) daha yüksek olarak bulundu. Ayrıca, mevsimsel olarak dermatofitoz oluşumunda farklılığa rastlanmadı. Anahtar sözcükler: Dermatofitoz, kedi, köpek. Retrospective evaluation of dermatophytosis in cats and dogs Summary: For the aim of retrospective evaluation of dermatophytosis in cats and dogs, in this study, the samples taken from 164 cats and 357 dogs which came to University of Ankara, Faculty of Veterinary, Department of Microbiology with dermatophytosis suspicion between the year 1998 and 2003, were investigated. Overall, the 20.3% of the suspicious samples, in cats 21.9% and in dogs 19.6% dermatophytosis agents were isolated and identified. Microsporum spp. found to be the most isolated agent (60.4%) and Trichophyton spp. (39.6%) was also isolated as the agent of dermatophytosis. This study shows no difference of any seasonal trend in dermatophytosis.
doi:10.1501/vetfak_0000000020 fatcat:iotf2c52nvfjdgjbdkmjt52ryi