STANOWISKO DO BADAŃ ZMĘCZENIOWYCH MATERIAŁÓW PRZY ZGINANIU ZE SKRĘCANIEM

Dariusz ROZUMEK, Roland PAWLICZEK, Janusz LEWANDOWSKI
2017 Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture  
STANOWISKO DO BADAŃ ZMĘCZENIOWYCH MATERIAŁÓW PRZY ZGINANIU ZE SKRĘCANIEM W pracy zaprezentowano budowę, zasadę działania i pomiary na maszynie wytrzymałościowej do badań zmęczeniowych. Maszyna przeznaczona jest do badań zmęczeniowych próbek z materiałów konstrukcyjnych pracujących przy cyklicznie zmiennych obciążeniach zginających, skręcających i proporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem. Można zadawać obciążenia z zerową lub różną od zera wartością średnią momentu. W pracy przedstawiono
more » ... dstawiono przykładowe pomiary statyczne i cykliczne na dźwigni maszyny i badanej próbce dotyczące cechowania stanowiska przy zginaniu i skręcaniu oraz wpływu wartości średniej obciążenia. Słowa kluczowe: cechowanie maszyny, pomiary odkształceń, badania cykliczne, wartość średnia Wprowadzenie W przemyśle większość pracujących maszyn podlega wpływom różnych drgań, co mocno oddziałuje na dynamikę maszyny [1]. Z reguły drgania te są niepożądane i wpływają niekorzystnie na konstrukcję powodując powstawanie pęknięć w materiale, co w ostateczności prowadzi do zniszczenia urządzenia. Niektóre konstrukcje jednakże realizują zadania wykorzystując powstawanie drgań, np. wstrząsarki, przesiewacze, urządzenia do zagęszczania gruntu. Znajomość zależności kinematycznych i dynamicznych w takich urządzeniach jest zagadnieniem kluczowym przy projektowaniu i określaniu warunków pracy urządzenia. Celem pracy jest przedstawienie maszyny zmęczeniowej na zginanie ze skręcaniem, procedury związanej z przygotowaniem stanowiska do badań i określenia dynamiki stanowiska w czasie badania próbek materiału.
doi:10.7862/rb.2017.49 fatcat:sozf5vdyeradhafl42jcnonycu