Some electrocardiographic values of Angora goats

ATMACA Nurgül; ŞİMŞEK
2014 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Electrocardiography is a noninvasive and easily applied technique used in the determination of cardiac hypertrophy and dilatation, the classification of cardiac arrhythmias, and the diagnosis of conduction abnormalities. The aim of this study was to determine the normal electrocardiographic (ECG) values in Angora goats. A total of 30 healthy Angora goats of both sexes, ranging in age from 1 to 2 years, were used in the study. The 3 standard bipolar limb leads (I, II, III) and unipolar augmented
more » ... unipolar augmented limb leads (aVR, aVL, aVF) were recorded with the goats standing. The morphology and amplitude of P waves, QRS complexes, and T waves were analyzed in all leads. Cardiac rhythm, heart rate, and the durations of P, QRS and T waves, as well as the PR interval and QT interval, were calculated in the limb leads. The mean electrical axis for each individual was determined from the net amplitude of the QRS complex in leads I and III. Most of the animals had sinus rhythm. The mean heart rate was 108.71 ± 3.289 per minute and ranged from 75 to 143. The mean electrical axis was between -178° and +170°. In conclusion, the findings presented here may be useful to clinicians and researchers as reference values for the normal ECG of Angora goats. Ankara keçilerinde bazı elektrokardiyografik değerler Özet: Non-invaziv ve kolayca uygulanan elektrokardiyografi; kalpteki dilatasyon ve hipertrofilerin belirlenmesinde, kardiyak aritmilerin sınıflandırılmasında ve iletim bozukluklarının teşhisinde kullanılan bir tekniktir. Bu çalışmada Ankara keçilerine ait bazı elektrokardiyografik değerlerin ortaya konulması amaçlandı. Çalışmada her iki cinsiyetten, 1-2 yaş arası, toplam 30 tane sağlıklı Ankara keçisi kullanıldı. Hayvanlardan ayakta bipolar ekstremite derivasyonları (I, II, III) ve artırılmış unipolar ekstremite derivasyonlarının (aVR, aVL, aVF) kayıtları alındı. Tüm derivasyonlarda P dalgası, QRS kompleksi ve T dalgalarının morfolojileri ve amplitüdleri belirlendi. Ayrıca kalp ritmi ve dakika kalp atım sayısının yanısıra ekstremite derivasyonlarının tümünde P, QRS ve T dalgaları, PR aralığı ve QT aralığı süreleri hesaplandı. Her bir hayvan için I ve III. derivasyonlardaki net QRS kompleksi amplitüdünden ortalama elektriksel eksen belirlendi. Hayvanların çoğunda sinus ritmi bulundu. Dakika kalp atım sayısı ortalama 108,71±3,289, değişim aralığı ise 75-143 adet/dk olarak belirlendi. Ortalama elektriksel eksen -178° ile +170° arasında hesaplandı. Sonuç olarak, bu araştırmadan elde edilen bulguların Ankara keçilerine ait normal EKG değerleri ile ilgili bir referans olarak klinisyen ve araştırmacılara faydalı olacağı düşünülmektedir.
doi:10.1501/vetfak_0000002599 fatcat:a4jmz7o77nhhzprwkcmr326fc4