Ultrastructural Changes in the Mucosa of Neobladder in Mini-pigs Three Months After Ileocystoplasty (Experimental Study)

Р. В. Савчук, Ф. І. Костєв, Н. І. Молчанюк
2018 Health of Man  
1 Одеський національний медичний університет 2 ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. в.П. Філатова НАмН України», м. Одеса в Україні проблема раку сечового міхура залишається актуальною, оскільки щороку реєструють близько 5 тис. нових випадків. Тканини травного тракту активно використовуються у реконструктивній хірургії сечової системи протягом останніх тридцяти років, особливо у формуванні артифіціального сечового міхура. Мета дослідження: вивчити ультраструктурні зміни слизової
more » ... і зміни слизової оболонки артифіціального сечового міхура mini-pigs в експериментальних умовах через 3 міс після виконання ілеоцистопластики. Матеріали та методи. матеріалом даного дослідження слугували результати, отримані при обстеженні 18 самиць mini-pigs віком 4-15 міс і масою тіла 8-15 кг. в експериментальних тварин моделювання артифіційного сечового міхура виконували шляхом цистектомії з наступною ілеоцистопластикою. Результати. Епітеліальний пласт слизової оболонки після цистектомії місцями повністю зруйнований, особливо на бічних поверхнях ворсинок. Агресивне та токсичне середовище сечі артифіціального сечового міхура, в якій опинилася слизова ileum у післяопераційний період через 3 міс після формування кондуїту, викликає пошкодження плазмолем і органел клітин власної пластинки. вже на цьому ранньому етапі розвиваються компенсаторно-відновні процеси, про що свідчать скупчення крупних мітохондрій та посилення в клітинах білоксинтезуючих процесів. Заключення. Екстремальні умови життєдіяльності призводять до пригнічення місцевого імунітету і захисних властивостей у тканинах слизової оболонки необладдера, а також до розвитку алергічних реакцій і запалення тканин сформованого штучного сечового міхура. Ключові слова: цистектомія, ілеоцистопластика, ультраструктурні зміни.
doi:10.30841/2307-5090.3.2018.159412 fatcat:dbgmtblxs5dfhakxebd3tns5ba