Application of lexical bundles from biotechnical research articles in ESP teaching

Katarina Lazic
2019 Glasnik Šumarskog Fakulteta: Univerzitet u Beogradu  
Извод: Овај рад представља могућност примене листи учесталих лексичких спојева који су се у текстовима биотехничких научних чланака изворних говорника енглеског језика издвојили као најучесталији, као и то како би се ове листе могли преточити у наставни материјал намењен неизворним говорницима који савлађују вештину писања научних радова на енглеском језику у области биотехнике. Учестали лексички спојеви који се јављају у свим поткорпусима биотехничких чланака, односно поткорпусу шумарства,
more » ... пусу шумарства, пејзажне архитектуре, еколошког инжењеринга и прераде дрвета указују на оне групе, подгупе типове или обрасце УЛС чију би употребу најпре требало да савладају аутори биотехничких чланака, док нам резултати класификација и даље анализе дају материјал за прављење вежби које за циљ имају савлађивање њихове употребе. На тај начин наше истраживање прихвата позив аутора студије C h en и B a ker (2010), која апелује на педагоге и издаваче да у наставним материјалима више користе аутоматски издвојен формулаични језик. Кључне речи: Учестали лексички спојеви (УЛС), корпусна истраживања, енглески језик струке, академско писање UDK 81ʹ27:62 UDK 811.111ʹ276.6:62 Оригинални научни рад https://doi.
doi:10.2298/gsf1919077l fatcat:kuv3vcuha5hhjhfrcvubserrbm