Aigua, irrigació, hortes i patrimoni al territori valencià

Reis Lloría Adanero, Sergi Selma Castell
2014 Millars Espai i Història  
RESUM L'aigua és un dels recursos naturals més importants per a la vida quotidiana de l'ésser humà. I el País Valencià és un territori de l'àrea mediterrània caracteritzat per la variabilitat i escassetat dels seus recursos hidràulics. Els espais de regadiu que conté són per tant un veritable exponent del patrimoni cultural del qual pot estar orgullós un poble, perquè encara són vius. De fet, la cultura de l'aigua transcendeix allò que representa el patrimoni material i referma també el seu
more » ... ma també el seu caràcter immaterial quan s'endinsa en l'àmbit de la tradició oral, els sabers i les formes de ser com a poble. paraules clau: Cultura de l'aigua, irrigació, hortes, patrimoni hidràulic ABStRAct Water is one of the most important natural resources in everyday life. Variability and scarcity of water resources is characteristic of the Valencian region in the Mediterranean area. Its irrigated landscapes are therefore a true exponent of the cultural heritage of which their people can be justifiably proud, since they continue to play a vital role today. Indeed, water culture goes beyond what is represented by physical heritage as its immaterial nature is also reaffirmed when oral traditions, knowledge and communities' ways of life are explored.
doi:10.6035/millars.2014.37.2 fatcat:dj2esk24jbg4rdaumutehtejlu