PAY PİYASALARINDA VOLATİLİTE TAHMİNLEMESİ: BORSA İSTANBUL MALİ VE SINAİ ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

İlhan EGE, Tuğba NUR TOPALOĞLU
2019 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BIST) Mali (XUMAL) ve Sınai (XUSIN) Endekslerinin 07.01.2007-03.02.2019 dönemine ilişkin haftalık logaritmik getirileri ele alınarak volatilite tahminlemesi yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada simetrik ve asimetrik koşullu değişen varyans modelleri kullanılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak serilere ilişkin en uygun ARMA modeli belirlenerek simetrik model olan GARCH ve asimetrik model olan APGARCH ile endekslerin volatilite yapısı araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda
more » ... ST Mali endeksi için en uygun tahmin modeli GARCH (1,1), BIST Sınai endeksi için en uygun tahmin modeli ise APGARCH(1,1) olarak belirlenmiştir. BIST Sınai endeksine ilişkin APGARCH (1,1) modelinde kaldıraç parametresi 1 pozitif ve anlamlı bulunmuştur. Bu durum BIST Sınai endeksinde negatif getiriler için kaldıraç etkisinin varlığını göstermektedir. Bu nedenle BIST Sınai endeksinde meydana gelecek negatif şoklar, endeks üzerinde aynı büyüklükteki pozitif şoklardan daha fazla etki yarattığı söylenebilmektedir. In the literature, many national and international researches have been carried out on the return volatility of shares. Symmetrical and asymmetric conditional variance models were used in the studies and it was investigated which models gave better results. The methods used in this study are comparable with the literature and differ in terms of comparison and coverage of the volatility of the two sectors.
doi:10.30798/makuiibf.525838 fatcat:72qtd5skn5cxfht3nd7z76b6vy