Cykelpolitik - for første gang (Københavns Kommune)

Niels Jensen, Maria Helledi Strauli
2020
Københavns Kommune udgav i 2002 for første gang en cykelpolitik. Cykelpolitik 2002-2012 er en samlet fremstilling af kommunens politik og planer på området. Der skal etableres et sammenhængende tilbud til cyklisterne med udgangspunkt i transportkvalitet. Der er opstillet kvantitative målsætninger om, at flere skal cykle, risikoen halveres, trygheden forbedres, rejsehastigheden og komforten øges. Indsatsen udmøntes i ni indsatsområder. Cykelregnskabet er udkommet siden 1995, den seneste udgave
more » ... en seneste udgave vedrører 2002. Cykelpolitikken og Cykelregnskabets samspil diskuteres med vægten på de cykelpolitisk måltal.
doi:10.5278/ojs.td.v1i1.4691 fatcat:ejd6tmsdo5c3flb3n5vfkq2hba