ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERE YÖNELİK MANEVİ DESTEK İLE GÜÇLENDİRME UYGULAMASI

Elif KARA
2018 Journal of International Social Research  
Öz Engelli çocuk aileleri yaşamları boyunca birçok zorlukla karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle ailelerin maddi-manevi çeşitli destek ihtiyaçları tespit edilip karşılanmaya çalışılmaktadır. Ailelerin sağlık hizmetleri, maddi yardım gibi gereksinimlerin karşılanmasının yanı sıra yaşadıkları stresle başa çıkmaları için psikolojik destek programları uygulanmaktadır. Manevi danışmanlık travmatik yaşam olayları karşısında dini açıklamaları da içeren destekleme yöntemidir. Ailenin desteğinde çeşitlilik
more » ... eğinde çeşitlilik ve kültürel yaklaşım öneren birçok çalışma vardır. Ülkemizde hastane ve hapishanelerde manevi destek uygulanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde "engelli koordinatörleri" engelli bireylere ve ailelerine yönelik manevi destek gündemdedir. Bu çalışmada dini danışmanlık, manevi destek uygulamaları incelenerek İslam dini çerçevesinde örnek bir uygulama denenmiştir. Çalışma Özel Eğitim dersi için rehabilitasyon merkezleri ziyaretleri esnasında tanışılan 5 gönüllü anne ile, "günah işlemiş olma, suçluluk ve hayata değer verme, imtihan ve sabır, rıza ve tevekkül" konularını da içeren 6 oturum yapılmıştır. Bu uygulamada zihindeki olumsuz dini düşünceleri ve algıları alternatif olumlu düşünce ile değiştirmek, ailelerin kendi inançlarını kaynak olarak kullanıp onları manevi açıdan güçlendirmek amaçlanmıştır. Aileler bu küçük uygulamadan olumlu düşüncelerle ayrılmışlardır. Bu tür çalışmaların devamlı olarak düzenlenmesi, çeşitli sosyal aktivitelerle desteklenmesi önerilmiştir. Abstract Families with disabled children have many difficulties in their lives. Thus, various financial and spiritual support needs of the families are determined and tried to be met. Psychological support programs are being implemented to help families cope with the stress they are experiencing as well as meeting their needs such as health services and financial assistance. Spiritual counseling is a method of support that also involves religious explanations against traumatic events in life. There are many studies suggesting diversity and cultural approach in the support for family. In our country, spiritual support is given at hospitals and prisons. "Disabled coordinators" within the Presidency of Religious Affairs are on the agenda for spiritual support for disabled people and their families. In this study, a sample application on the Islamic religious framework was tried through examination ofreligious counseling. Study was undertaken with six sessions with 5 volunteer mothers met during the visits to rehabilitation centers for special education,involving topics such as "being guilty and giving value to life", "examen and patience", "consent and submission".In this practice, it was aimed to change the negative religious thoughts and perceptions in mind with alternative positive thinking, through using their beliefs as a source and empower them spiritually. The families left this minor practice leaving positive thoughts behind. It is suggested that such studies should be organized regularly and supported by various social activities.
doi:10.17719/jisr.2018.2449 fatcat:5ckr77oe2zgxxkskm2zm4m6gle