Scales Used Frequently in the Assessment of Pressure Sores

Hülya Fırat Kılıç, Gülten Sucu Dağ
2017 Journal of Academic Research in Nursing  
ÖZ Hastane kaynaklı basınç yaralarının gelişimi, yatan hastalarda sık görülen, hastanede yatış süresini uzatan, mortaliteyi arttıran ve tedavi giderlerini yükselten bir sağlık bakım sorunudur. Basınç yaralarının önlenmesinde ilk basamak, risk değerlendirmedir. Risk değerlendirme, erken dönemde uygun tanılama ve önleyici hemşirelik girişimleri ile basınç yarası insidansı önemli oranda azaltılabilir. Basınç yaralarını önlemek için risk tanılama araçlarını kullanmak büyük öneme sahiptir.
more » ... sahiptir. Literatürde, Braden, Norton, Knoll, Gosnell ve Waterlow gibi çeşitli risk değerlendirme araçlarını görmek olasıdır. Hasta bakımının kalitesini arttırmak ve bakımı standart hale getirmek için geçerli ve güvenilir risk değerlendirme ölçeklerinin kullanımı önerilmektedir. Bu derlemede, basınç yarası değerlendirilmesinde kullanılan risk değerlendirme ölçekleri, ölçeklerin kullanım alanları ve ölçeklerin geçerlik ve güvenirliklerinin paylaşılması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Basınç yarası, risk değerlendirmesi, hemşirelik bakımı ABSTRACT The development of hospital-acquired pressure sores is a health problem that is frequently observed in bedridden patients, that prolongs the hospital stay, and increases mortality and treatment expenditures. Risk assessments are the first step in the prevention of pressure sores. The incidence of pressure sores can be decreased to a significant extent with risk assessments, accurate diagnosis in the early period and preventive nursing initiatives. The use of diagnostic tools that define the risk of developing pressure sores have started to acquire importance in the prevention of pressure sores. It is possible to see risk assessment scales in the literature such as Braden, Norton, Knoll, Gosnell and Waterlow. For increasing the quality of patient care and for constituting a care standard, use of reliable and valid risk assessment scales is recommended In this review article, our aim was to share information about the risk assessment scales used in the assessment of pressure sores, the areas of use of the scales and the validity and reliability of the scales.
doi:10.5222/jaren.2017.049 fatcat:6pbfbmd6sjfbfcox7tjtzlxnuy